Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jasně pojmenujme zlo, před kterým jsme se ocitli, před kterým se ocitla Evropa a celý svět. Tak nás k tomu vybízí evangelium (např.: srov. Mt 5, 13-48). Stojíme za našimi ukrajinskými spoluobčany, za našimi spolufarníky, kteří z Ukrajiny pocházejí nebo tam mají své blízké! V modlitbě na prvním místě, pak v té pomoci, jaké bude třeba. Více ZDE.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti