Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jasně pojmenujme zlo, před kterým jsme se ocitli, před kterým se ocitla Evropa a celý svět. Tak nás k tomu vybízí evangelium (např.: srov. Mt 5, 13 – 48). Stojíme za našimi ukrajinskými spoluobčany, za našimi spolufarníky, kteří z Ukrajiny pocházejí nebo tam mají své blízké! V modlitbě na prvním místě, pak v té pomoci, jaké bude třeba. Více ZDE.