Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V říjnu 2021 zahájil v Římě papež František celocírkevní synodu s názvem „ZA CÍRKEV SYNODÁLNÍ”.

Už od starověku byl termín synoda používán pro shromáždění biskupů. Přeloženo z řečtiny znamená společnou cestu - a na ni zve papež v tuto chvíli nejenom biskupy, ale celou církev, všechny nás pokřtěné. Právě v této obtížné době, v situaci globální pandemie, masové migrace, změny klimatu, sílící nerovnosti i skandálů v církvi, jsme pozváni, abychom společně hledali cestu, jak i za těchto okolností naplňovat své poslání, totiž svědčit o Boží lásce. Chceme reflektovat, jak toto „společné putování“ v naší místní církvi realizujeme, a ptát se, k jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější.

Cílem synody je učit se vytvářet synodální církev, tedy společenství křesťanů,

 • kteří si pod vedením Ducha svatého budou vzájemně naslouchat a spolupracovat,
 • kteří si budou vědomi, že spoluúčast všech je nutná k tomu, aby církev žila a rostla,
 • kteří budou naplňovat své poslání přinášet novou naději do světa kolem sebe.

Chcete se připojit k této papežově výzvě? Poprvé se sejdeme v neděli 20.2.2022 po mši sv. v 9 hodin v kostele svaté Markéty. Po společném úvodu se za dodržování platných zdravotních nařízení rozdělíme do menších skupin, ve kterých bude možné vzájemné sdílení a diskuse.

Druhé setkání se uskuteční v neděli 27.3.2022 po mši svaté v 9 hodin. Srdečně zveme i ty, kteří se prvního setkání nezúčastnili! 

Na minulé schůzce zazněla tato témata: SPOLEČNÉ SLAVENÍ LITURGIE, VZDĚLÁVÁNÍ, DUCHOVNÍ ŽIVOT, SPOLEČENSTVÍ. Chceme-li být po této neděli o krok dál, měli bychom si říci: co je moje osobní téma? Jak já sám(a) mohu napomoci tomu, aby se uskutečnilo to, co považuji za důležité?

VÝSTUPY Z JARNÍCH SETKÁNÍ SYNODÁLNÍCH SKUPINEK:

SPOLEČNÉ SLAVENÍ LITURGIE

 • Zapojení více lidí do služby lektora.
 • nedělní farní mše v 9 hodin: Bude upřesněno na schůzce lektorů.
 • ostatní farní mše: Deset minut před začátkem bohoslužby přijďte do sakristie a nabídněte se, že byste mohli sloužit jako lektoři. 
 • Zapojení se při vybírání sbírky – lze se přihlásit v sakristii. 
 • Návrh slavit mši svatou 1 – 2x ročně venku - nechceme být uzavřené společenství.

VZDĚLÁVÁNÍ

 • Biblické hodiny - úterý od 19.30h, datum zahájení bude upřesněno. 
 • Lektorát – čtení při bohoslužbě, datum školení bude včas ohlášeno.

DUCHOVNÍ ŽIVOT

 • Modlitební společenství - v současné době modlitba Taizé, termín uváděn na vývěsce a farních stránkách. Lze uvést v život i jinou formu společné modlitby, najde-li se organizátor (spoluúčast na životě církve).
 • Večery chval - i za účasti mladých z Břevnova probíhají ve vhodnějším prostoru kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích. Lze se kdykoliv připojit, termíny jsou uvedeny na http://vecerychval.cz/mesto/praha/dejvicke-chvaly

SPOLEČENSTVÍ

 • Farní kafe po nedělní mši svaté v 9 hodin – po covidové pauze obnoveno ve farní chodbě a na faře.
 • Farní výlety a poutě – je o ně zájem. Kdo má nápad, podělte se o něj! Účast je vynikající příležitostí, jak poznat další spolufarníky!

OTEVŘENÝ KOSTEL

 • Zkušební provoz bude probíhat v pátek 14 – 17 hodin. Dobrovolníci vítáni. Když nás bude víc, přidáme další den. Je to příležitost, jak lidem umožnit nahlédnout do kostela a setrvat v tichu. A my je můžeme provázet svou modlitbou.

Vaše podněty, otázky a nabídky zapojení můžete posílat na adresu farní asistentky: jana.csukasova[zavinac]brevnov.cz

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha