Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jsme v půli cesty. Pokud máme příležitost si to uvědomit…, výborně. V půli cesty se obracíme zpět, ohlížíme se za uplynulým časem. Přinesl válku a ještě větší obavy z budoucnosti. Ale nezapomínejme, že jsme stále v půli cesty, nic není uzavřeno, ukončeno… Zlo, lež a strach plodí konec, vedou ke konci. Nepodléhejme jim. Ani taková situace, v níž se svět nachází, tedy i my, není důvodem k rezignaci. Konec není životním programem křesťana, stejně jako jím není smrt, jak by se mohlo při pohledu na kříž zdát. Povzbuďme se k radosti, protože existuje pohled „za kříž.“ Čtvrtá neděle postní je „výhledem“ k radosti Velikonoc jako celistvého děje spásy. Nikoli tedy jenom ke kříži. Vyhlížejme i ráno neděle Vzkříšení. Tak budeme radostnější, radost nám jde totiž vstříc, tak jako milosrdný otec v dnešním evangeliu (srov. Lk 15, 11-32). Radost dovoluje vidět cíl cesty i přes ty největší zkoušky. Radost a humor jsou zbraně, před nimiž kapituluje zlo, lež a strach. Radost z našeho Boha ať je naše síla (srov. Neh 8, 1-12), plodem naší víry, plodem Ducha, ať je radost (srov. Gal 5, 22). Vrhněme se do bezpečné náruče našeho nebeského Otce, vraťme se k radosti, navraťme se k naději, vidět ohnisko naděje třeba jen z půli cesty… I to stačí. I tak malý plamének je důvod k předvelikonoční radosti… „Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen“ (Lk 15, 32).

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti