Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letošní půst vnímáme s novou naléhavostí. Všichni jsme pozváni k tomu, abychom obstáli. Půst ať je dobou vděčnosti a obrácení se. Obrácení především k těm, kteří naši pomoci nejvíce potřebují. Aby spolu s námi mohli všichni potřební této doby volat slovy žalmu…

Mé útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám! (Žalm 91, 2)