Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek Zesnutí Svatého Otce Benedikta.

Čtvrtek: v 17.15 modlitba růžence v rámci papežovy výzvy k modlitbám za Ukrajinu. 

Pátek: slavnost Zvěstování Páně. Den modliteb za nenarozené děti. Papež František zve dnes k modlitbě za mír na přímluvu Panny Marie.

Neděle: při mši svaté v 9.00 prožijeme skrutinia se čtyřmi katechumeny naší farnosti. Po mši svaté v 9.00 se uskuteční druhé setkání synodální cesty v naší farnosti.

V neděli 3. dubna 2022 mše svatá v 9.00 zaměřena na rodiny s dětmi.

Probíhá postní přípravě v naší farnosti: „Ježíš je náš pravý Král.“ Každý týden se můžeme nechat vést dle textu evangelia k branám města Jeruzaléma, kde očekáváme příchod Krále. U domečku (v kostele) je tabule s vysvětlením. Jde o přípravu pro děti, dospívající i dospělé. Můžeme si vždy vyzvednout kartičky (A6) s tématy na ten který týden. Téma III. neděle je: „Patřit Ježíši!“ (srov. Lk 13, 1 – 9). Na tabuli je také možné v průběhu celé doby postní klást své symbolické pláště a ratolesti na cestě k Jeruzalému.

Postní páteční adorace. Každý pátek v době postní od 19.30 do 20.30. Vždy ve 20.15 je společné zakončení modlitby. Letošní téma je zaměřeno na synodální cestu církve a prosbou za mír na Ukrajině a ve světě. 

Všichni víme o situaci uprchlíků z Ukrajiny. I v naší farnosti se postupně o ně začínáme starat. Děkujeme vám, kdo jste nabídli své domovy k ubytování. Finanční sbírka minulé neděle, která činí 36 043Kč, je věnována na podporu těchto potřebných. Děkujeme za pomoc. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha