Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté bude úklid našeho kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory.

Pátek: první v měsíci dubnu, v 17.15 modlitba křížové cesty, po večerní mši svaté následuje adorace, v 19.45 se modlíme společně breviář, ve 20.15 následuje zakončení adorace s rozjímáním podle sv. Edmunda Bojanowskeho: „Starost o děti – budoucnost církve.“ Modlíme se také za synodální cestu a za mír na Ukrajině.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřena na rodiny s dětmi.

V neděli 10. dubna 2022, dá-li Pán, vstoupíme do Svatého týdne. Mysleme na dobrou přípravu na Velikonoce, především na přijetí svátosti smíření, a to v následujících dnech do Květné neděle. 

Probíhá postní příprava v naší farnosti: „Ježíš je náš pravý Král.“ Každý týden se necháváme vést dle textu evangelia k branám města Jeruzaléma. Téma IV. neděle: Být podobni svému Otci – „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“ (srov. Lk 6, 36). Na tabuli v kostele u domečku je také možné v průběhu celé doby postní klást své symbolické pláště a ratolesti na cestě k Jeruzalému.

Všichni víme o situaci uprchlíků z Ukrajiny. I v naší farnosti se postupně o ně začínáme starat. Děkujeme vám, kdo jste nabídli své domovy k ubytování. Finanční sbírka z předminulé neděle, která činí 36 043Kč, je věnována na podporu těchto potřebných. Děkujeme za pomoc. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha