Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle oktávu velikonočního, Neděle Božího milosrdenství, Bílá neděle – v tento den odkládají neofyté (nově pokřtění dospělí) svá křestní roucha. Mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu.

Pondělí: svátek sv. Marka, evangelisty. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela. Děkujeme všem, kdo můžete přijít.

Pátek: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Neděle: mše svatá v 9.00 bude s udílením svátosti křtu. Při večerní mši svaté v 17.00 poděkuje skautský oddíl Lumturo za 40let své existence, mši svatou celebruje P. Josef Ptáček, vikář našeho II. pražského vikariátu. Mše svatá v 18.00 nebude.

Čtvrtek 5. května 2022: v 19.30 modlitba Taizé.

Sobota 14. května 2022: farní pouť do kostela sv. Havla v Poříčí nad Sázavou. Informace jsou na internetu, vytištěné průvodce a informace budou k dispozici od úterý v kostele.

Neděle 15. května 2022: Misijní neděle – Na světě nejsme sami.

Přinášejme do sakristie postní kasičky s letošní postní almužnou na charitativní účely. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha