Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při večerní mši svaté v 17.00 poděkuje skautský oddíl Lumturo za 40let své existence, mši svatou celebruje P. Josef Ptáček, vikář našeho II. pražského vikariátu. Mše svatá v 18.00 nebude.

Pondělí: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Úterý: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. 

Čtvrtek: v 19.30 modlitba Taizé.

Pátek: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. První pátek v měsíci, po mši svaté je příležitost ke ztišení při adoraci, v 19.45 modlitba kompletáře a ve 20.30 požehnání.

Neděle IV. velikonoční: Neděle Dobrého pastýře. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Celý tento týden se modlíme za duchovní povolání.

Sobota 14. května 2022: farní pouť do kostela sv. Havla v Poříčí nad Sázavou. Bližší informace jsou na internetu, vytištěné průvodce jsou k dispozici na faře.

Neděle 15. května 2022: Misijní neděle – Na světě nejsme sami.

Celý měsíc květen se zvláště obracíme k Matce Boží Panně Marii. Společná modlitba litanií bude vždy v úterý po odpolední mši svaté v 15.00.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha