Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Skautské oddíly Arachné a Jeleni srdečně zvou na tradiční akci Na světě nejsme sami (Misijní neděle). Výtěžek benefičního dne podpoří stacionář pro sirotky v Bozoum ve Středoafrické republice. Více na http://nasvetenejsmesami.cz .

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha