Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Skautské oddíly Arachné a Jeleni srdečně zvou na tradiční akci Na světě nejsme sami (Misijní neděle). Výtěžek benefičního dne podpoří stacionář pro sirotky v Bozoum ve Středoafrické republice. Více na http://nasvetenejsmesami.cz .