Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jednotlivé dny tohoto týdne se nazývají „velikonoční.“ Vstupujeme do tzv. velikonočního oktávu. Po celý týden se zpívá chvalozpěv Gloria a v evangeliích uslyšíme o různých setkáních se vzkříšeným Kristem. 

Pondělí velikonoční: pořad bohoslužeb jako obvykle v neděli, mše svatá v 9.00 zaměřená na děti. V 10.00 je poutní mše svatá v našem klášteře v Emauzích.

Úterý velikonoční: mše svatá v 15.00 zaměřena na seniory.

Čtvrtek velikonoční: ranní mše svatá nebude, večerní mše svatá v 18.00 bude slavena ke cti sv. Vojtěcha v rámci setkání diplomatického sboru členů „V4.“ Příležitost ke společné modlitbě za budoucnost Evropy a světa.

II. neděle velikonoční, neděle oktávu velikonočního, neděle Božího milosrdenství: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu. V tento den odkládají neofyté (nově pokřtění dospělí) svá křestní roucha.

V neděli 1. května 2022 mše svatá v 9.00 bude s udílením svátosti křtu.

Přinášejme do sakristie postní kasičky s letošní postní almužnou na charitativní účely.