Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jednotlivé dny tohoto týdne se nazývají „velikonoční.“ Vstupujeme do tzv. velikonočního oktávu. Po celý týden se zpívá chvalozpěv Gloria a v evangeliích uslyšíme o různých setkáních se vzkříšeným Kristem.  

Pondělí velikonoční: pořad bohoslužeb jako obvykle v neděli, mše svatá v 9.00 zaměřená na děti. V 10.00 je poutní mše svatá v našem klášteře v Emauzích.

Úterý velikonoční: mše svatá v 15.00 zaměřena na seniory.

Čtvrtek velikonoční: ranní mše svatá nebude, večerní mše svatá v 18.00 bude slavena ke cti sv. Vojtěcha v rámci setkání diplomatického sboru členů „V4.“ Příležitost ke společné modlitbě za budoucnost Evropy a světa.

II. neděle velikonoční, neděle oktávu velikonočního, neděle Božího milosrdenství: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu. V tento den odkládají neofyté (nově pokřtění dospělí) svá křestní roucha.

V neděli 1. května 2022 mše svatá v 9.00 bude s udílením svátosti křtu.

Přinášejme do sakristie postní kasičky s letošní postní almužnou na charitativní účely.   

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti