Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Probíhá postní příprava v naší farnosti: „Ježíš je náš pravý Král.“ Každý týden se necháváme vést dle textu evangelia k branám města Jeruzaléma. Téma V. neděle: Poznat své hříchy – „Nesuďte, a nebudete souzeni…“ (srov. Lk 6, 37).

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory.

Pátek: v 17.15 modlitba křížové cesty. Poslední Postní páteční adorace od 19.30 do 20.30, ve 20.15 zakončení s modlitbou za synodální cestu a za Ukrajinu.

Neděle: Vstupujeme do Svatého týdne. Květná neděle – nazývá se podle ratolestí, které si na památku Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma přineseme ke společným bohoslužbám. Žehnání ratolestí bude při bohoslužbách v 7.30 a 9.00. Mše svatá v 9.00 bude za příznivého počasí začínat u hlavní brány areálu kláštera. Při mši svaté bude připravena katecheze pro děti.

Mysleme na dobrou přípravu na Velikonoce, především na přijetí svátosti smíření, a to v následujících dnech do Květné neděle.

Pondělí 11. dubna 2022: po večerní mši svaté předsváteční úklid kostela.

Úterý 12. dubna 2022: při večerní mši svaté udělování oleje katechumenů třem čekatelům iniciačních svátostí.    

Triduum – začíná na Zelený čtvrtek večerní mší svatou na památku Večeře Páně. Celý pořad velikonočních bohoslužeb zůstává ve svých obvyklých časech. Připomeneme si je příští neděli. Už dnes je pořad k dispozici na našich informačních místech. Na Velký pátek a Bílou sobotu bude kostel otevřen k adoraci, prosíme, abyste se zapisovali na modlitební stráž vždy po hodinách v sakristii. Děkujme.  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti