Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Probíhá postní příprava v naší farnosti: „Ježíš je náš pravý Král.“ Každý týden se necháváme vést dle textu evangelia k branám města Jeruzaléma. Téma V. neděle: Poznat své hříchy – „Nesuďte, a nebudete souzeni…“ (srov. Lk 6, 37).

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory.

Pátek: v 17.15 modlitba křížové cesty. Poslední Postní páteční adorace od 19.30 do 20.30, ve 20.15 zakončení s modlitbou za synodální cestu a za Ukrajinu.

Neděle: Vstupujeme do Svatého týdne. Květná neděle – nazývá se podle ratolestí, které si na památku Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma přineseme ke společným bohoslužbám. Žehnání ratolestí bude při bohoslužbách v 7.30 a 9.00. Mše svatá v 9.00 bude za příznivého počasí začínat u hlavní brány areálu kláštera. Při mši svaté bude připravena katecheze pro děti.

Mysleme na dobrou přípravu na Velikonoce, především na přijetí svátosti smíření, a to v následujících dnech do Květné neděle.

Pondělí 11. dubna 2022: po večerní mši svaté předsváteční úklid kostela.

Úterý 12. dubna 2022: při večerní mši svaté udělování oleje katechumenů třem čekatelům iniciačních svátostí. 

Triduum – začíná na Zelený čtvrtek večerní mší svatou na památku Večeře Páně. Celý pořad velikonočních bohoslužeb zůstává ve svých obvyklých časech. Připomeneme si je příští neděli. Už dnes je pořad k dispozici na našich informačních místech. Na Velký pátek a Bílou sobotu bude kostel otevřen k adoraci, prosíme, abyste se zapisovali na modlitební stráž vždy po hodinách v sakristii. Děkujme.