Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bazilika je v tyto dny otevřena ke slavení liturgie a k tiché osobní modlitbě, nikoli za účelem prohlídky kostela.

neděle 10. dubna – Květná neděle

7.30     mše svatá v bazilice s žehnáním ratolestí

9.00     mše svatá v bazilice s žehnáním ratolestí

11.00    mše svatá na Bílé Hoře s žehnáním ratolestí

17.15    modlitba křížové cesty v bazilice

18.00    mše svatá v bazilice

úterý 12. dubna – úterý Svatého týdne

7.00     mše svatá v bazilice

15.00    mše svatá v bazilice pro seniory

18.00    mše svatá v bazilice s udělováním oleje

            katechumenů třem čekatelům iniciačních svátostí

čtvrtek 14. dubna – Zelený čtvrtek

Ranní bohoslužba v bazilice nebude.

(Mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách.)

Bazilika je po celý den uzavřena, v tento den se nezpovídá.

      17.00    mše svatá na památku Večeře Páně na Bílé Hoře

      18.00    mše svatá na památku Večeře Páně v bazilice

V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00.

pátek 15. dubna – Velký pátek (den přísného postu)

V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 21.00.

      15.00    velkopáteční obřady v bazilice

      17.00    velkopáteční obřady na Bílé Hoře

      19.00    denní modlitba církve v bazilice

– modlitba se čtením Bílé soboty

V tento den se nezpovídá.

sobota 16. dubna – Bílá sobota

V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 12.00.

20.00   velikonoční vigilie na Bílé Hoře

20.30   velikonoční vigilie v bazilice s udělováním

            iniciačních svátostí třem katechumenům

V tento den se nezpovídá.

neděle 17. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

      8.00     mše svatá v bazilice s žehnáním pokrmů

      10.00    mše svatá v bazilice s žehnáním pokrmů

      11.00     mše svatá na Bílé Hoře s žehnáním pokrmů

      18.00    mše svatá v bazilice

V tento den se nezpovídá.

pondělí 18. dubna – Velikonoční pondělí

7.30     mše svatá v bazilice

9.00     mše svatá v bazilice zaměřená na děti

11.00    mše svatá na Bílé Hoře

18.00    mše svatá v bazilice

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha