Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně vás zveme na společné putování do Poříčí nad Sázavou 14. května 2022. Letošní farní pouť nás zavede do nádherného kostela sv. Havla. Poutní mše bude začínat ve 13:30 a bude jí sloužit P. Václav Snětina OSB. V příloze je uvedeno několik tras, které vás přivedou k cíli poutě.

Aktuální informace:

V kostele je ještě dost chladno, vezměme si s sebou teplé oblečení (svetr, kalhoty ani ponožky navíc nezůstanou ladem :-). Pan kostelník (povoláním historik) nám poví něco k historii krásného kostela.

Po mši svaté se nabízí poměrně dost času k setrvání v obci. V parčíku před kostelem bude společné agapé/občerstvení (jako vždy z vlastních zásob). Po domluvě s panem starostou smíme rozdělat oheň k opékání buřtů. Obec nám laskavě zapůjčí k sezení 10 pivních setů. K dispozici budou kovové opékací hroty a papírové nádobí na jedno použití. Na malé faře u kostela je možnost WC. Uvidíme, dle situace na místě a zatím poslední domluvy s panem kostelníkem, bude možno se podívat i do druhého místního kostela sv. Petra, který je vzdálen asi 500m (u dětského hřiště a stanice BUS).

Pan starosta jen upozorňuje na opravu železničního přejezdu, zvláště asi kvůli rodinám s dětmi…

Poprosme za příznivé počasí a putujme na krásná, historická místa Posázaví! Bůh žehnej všem poutníkům!