Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně vás zveme na společné putování do Poříčí nad Sázavou 14. května 2022. Letošní farní pouť nás zavede do nádherného kostela sv. Havla. Poutní mše bude začínat ve 13:30 a bude jí sloužit P. Václav Snětina OSB. V příloze je uvedeno několik tras, které vás přivedou k cíli poutě.

Aktuální informace:

V kostele je ještě dost chladno, vezměme si s sebou teplé oblečení (svetr, kalhoty ani ponožky navíc nezůstanou ladem :-). Pan kostelník (povoláním historik) nám poví něco k historii krásného kostela.

Po mši svaté se nabízí poměrně dost času k setrvání v obci. V parčíku před kostelem bude společné agapé/občerstvení (jako vždy z vlastních zásob). Po domluvě s panem starostou smíme rozdělat oheň k opékání buřtů. Obec nám laskavě zapůjčí k sezení 10 pivních setů. K dispozici budou kovové opékací hroty a papírové nádobí na jedno použití. Na malé faře u kostela je možnost WC. Uvidíme, dle situace na místě a zatím poslední domluvy s panem kostelníkem, bude možno se podívat i do druhého místního kostela sv. Petra, který je vzdálen asi 500m (u dětského hřiště a stanice BUS).

Pan starosta jen upozorňuje na opravu železničního přejezdu, zvláště asi kvůli rodinám s dětmi…

Poprosme za příznivé počasí a putujme na krásná, historická místa Posázaví! Bůh žehnej všem poutníkům!

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti