Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle Dobrého pastýře. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, děkujeme všem za pomoc.

Čtvrtek: svátek Výročí posvěcení katedrály. 

Sobota: farní pouť do kostela sv. Havla v Poříčí nad Sázavou. Mše svatá začíná ve 13.30. Po mši svaté bude možnost společného agapé před kostelem. Bližší informace sledujte na internetu, vytištěné průvodce jsou k dispozici na faře.

Neděle: Misijní neděle – Na světě nejsme sami. Benefiční akce našich skautských oddílů Jeleni a Arachné. Celý program začíná mší svatou v 9.00, po mši svaté navazuje agapé před kostelem. Vybrané peníze poputují opět do stacionáře ve středoafrickém Bozoum. Odpoledne v 16.00 se koná na Bílé Hoře koncert nazvaný „Pocta Antonínu Dvořákovi,“ Magdalena Kulhanová – soprán, Marek Čihař – varhany.

Celý měsíc květen se zvláště obracíme k Matce Boží Panně Marii. Společná modlitba litanií bude vždy v úterý po odpolední mši svaté v 15.00.