Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

4. neděle velikonoční se nazývá podle úryvku z evangelia podle sv. Jana, kde Ježíš se připodobňuje k dobrému pastýři, který vede ty své jen na dobré pastviny, k těm nejlepším pramenům života.…

Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou (Jan 10, 27)