Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Blíží se slavnost Letnic, Seslání Ducha svatého. Jde o třetí veliký den naší víry – Hod Boží Svatodušní. Letnicím předchází 9 dní přípravy. Novéna – z lat. novem – devět. Jedná se o devět po sobě jdoucích dní inspirovaných biblickou událostí, kdy po Ježíšově nanebevstoupení apoštolové setrvávali na modlitbách devět dní, pak na ně sestoupil Duch svatý (Sk 1, 14).

„Povolání v církvi” je téma, které přináší mnoho podnětů k zamyšlení. Nejedná se pouze o duchovní stav, ale i o povolání každého pokřtěného k účasti a tvorbě života církve. Život křesťanského společenství je inspirovaný Duchem svatým. Letos uvažujeme nad tímto tématem podle textů papeže Františka. 

Zpěv, modlitba, ticho, meditace, ztišení, zastavení… 

Každý den od 26. května do 3. června 2022 v bazilice vždy ve 20.00.