Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, zveme na společné setkání nad biblí, které se uskuteční v úterý 31. 5. 2022 od 19 hodin ve Vojtěšce (učebna vlevo). Vlastní bible vítána!