Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Misijní neděle ve farnosti – benefiční akce našich skautských oddílů Jeleni a Arachné: Na světě nejsme sami. Dnešní koncert na Bílé Hoře v 16.00 je pro nemoc zrušen.

Pondělí: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

Čtvrtek: památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze. 

Neděle: Den modliteb za pronásledované křesťany.

Čtvrtek 26. května 2022: Slavnost Nanebevstoupení Páně. Začíná poslední část doby velikonoční, devítidenní novéna k Duchu svatému, letos v naší farnosti na téma: Povolání v církvi.

Neděle 29. května 2022: při mši svaté v 9.00 první svaté přijímání.

Úterý 31. května 2022: v 19.00 biblická hodina.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti