Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Misijní neděle ve farnosti – benefiční akce našich skautských oddílů Jeleni a Arachné: Na světě nejsme sami. Dnešní koncert na Bílé Hoře v 16.00 je pro nemoc zrušen.

Pondělí: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

Čtvrtek: památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze. 

Neděle: Den modliteb za pronásledované křesťany.

Čtvrtek 26. května 2022: Slavnost Nanebevstoupení Páně. Začíná poslední část doby velikonoční, devítidenní novéna k Duchu svatému, letos v naší farnosti na téma: Povolání v církvi.

Neděle 29. května 2022: při mši svaté v 9.00 první svaté přijímání.

Úterý 31. května 2022: v 19.00 biblická hodina.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha