Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za sdělovací prostředky.

Dnes se koná na Bílé Hoře tematické odpoledne k obnovenému reliéfu hlavního portálu poutního areálu. 14.00 přednáška prof. Jana Royta; 15.00 požehnání s duchovním slovem abatyše Francescy; 16.30 koncert; 18.00 modlitba nešpor.   

Od 26. května do 3. června prožívám novénu k Duchu svatému, letos na téma „Povolání v církvi,“ o nových povoláních k duchovní službě, i našem vlastním povolání v našem osobním životě i v životě církve. Vše podle textů papeže Františka. Každý večer vždy ve 20.00 v bazilice.

Pondělí: památka sv. Zdislavy, patronky rodin.

Úterý: památka Navštívení Panny Marie. Odpoledne v 15.00 mše svatá pro seniory, po mši svaté modlitba litanií k Panně Marii. V 19.00 se koná biblická hodina ve Vojtěšce.  

Středa: památka sv. Justina, mučedníka.

Pátek: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. První v měsíci červnu, po večerní mši svaté eucharistická adorace do 19.30.

Neděle: slavnost Seslání Ducha svatého. Hod Boží svatodušní, připomínáme si svátost biřmování a zároveň je závěr doby velikonoční.  

Pátek 10. června 2022: připojujeme se k Noci kostelů.

Sobota 11 června 2022: v 15.00 koncert v bazilice v rámci Svatojánského hudebního festivalu.