Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, dnes zemřel br. Aleš, člen našeho řeholního společenství v Břevnově. Přes nemalé povinnosti v klášteře vždy se zájmem pamatoval i na život ve farnosti. A tak si ještě v neděli večer rád vyslechl reference o našem uplynulém „farním víkendu“ (farní pouti a Misijní neděli). Po několika měsících těžké nemoci br. Aleše děkujeme za vaše modlitby, starost a podporu. Více o úmrtí ZDE.