Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijměte pozvání na letošní Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 10. 6. 2022. Program v našem kostele naleznete zde. V 19:30 vystoupí Břevnovská schola s programem Stvoření světa.