Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve spolupráci s klášterem benediktinů pořádáme v naší farnost tři typy programů pro školní skupiny:

1. Interaktivní programy pro děti z mateřských a základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií):

Setkání jsou koncipována na jednu až dvě vyučovací hodiny, vždy pro jednu třídu, a konají se buď v pavilonu Vojtěška nebo ve farních prostorách. 

2. Venkovní program spojený s hrou:

Prohlídka venkovního areálu spojená s hrou.

3. Prohlídky Břevnovského kláštera:

Bližší informace najdete zde.