Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve všedních dnech platí letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá pouze večerní mše svatá; Út, Čt pouze ranní mše svatá. 

Pondělí: svátek sv. Prokopa, opata. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela. Děkujeme, kdo můžete přijít pomoci.

Úterý: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. 

Pondělí 11. července 2022 je slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu.

Středa 13. července 2022 je slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky.

Prosme za příznivé počasí, aby letní tábory našich skautských oddílů mohly proběhnout bez potíží. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha