Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve všedních dnech platí letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá pouze večerní mše svatá; Út, Čt pouze ranní mše svatá.   

Pondělí: svátek sv. Prokopa, opata. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela. Děkujeme, kdo můžete přijít pomoci.

Úterý: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.  

Pondělí 11. července 2022 je slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu.

Středa 13. července 2022 je slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky.

Prosme za příznivé počasí, aby letní tábory našich skautských oddílů mohly proběhnout bez potíží.