Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu. Mše svatá pouze v 18.00.

Středa: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky. Mše svatá pouze v 18.00.

Pátek: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

Pátek 22. července 2022: v 19.00 mše svatá na zakončení letních táborů našich skautských oddílů.

Prosme za příznivé počasí, aby letní tábory našich skautských oddílů mohly proběhnout bez potíží.

Blíží se nutná generální rekonstrukce ozvučení, stávající systém je na pokraji únosnosti potřeb našeho kostela. A také nás čeká instalace pevného video-systému pro pravidelný internetový přenos z baziliky. Sledujte, prosíme, další informace příští neděli.