Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Světový den seniorů. Vyhlášený papežem Františkem k úctě k seniorům a prarodičům. Jedná se vždy o čtvrtou neděli v červenci v okruhu památky rodičů Panny Marie sv. Jáchyma a Anny. Motto letošního druhého Světového dne je citát z žalmu 92.: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Žalm 92, 15). 

Pondělí: svátek sv. Jakuba, apoštola.  

Úterý: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Středa: památka sv. Gorazda a druhů.

Pátek: památka sv. Marty, Marie a Lazara.

V pondělí 8. srpna 2022 začne zde v bazilice nutná rekonstrukce ozvučení, stávající systém je na pokraji svých možností vůči potřebám našeho kostela. A také nás čeká instalace pevného video-systému pro pravidelný internetový přenos z baziliky.