Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na slavnost zakladatele řádu sv. Benedikta v pondělí 11. července 2022 mše svatá v 18.00. Taktéž na poutní slavnost patronky naší baziliky sv. Markéty ve středu 13. července 2022 mše svatá v 18.00.