Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes je poutní den na Bílé Hoře. V 11.00 mše svatá, celebruje arciopat Prokop; 12.30 komentovaná prohlídka poutního areálu; 16.00 divadelní inscenace Santini-Deník, alegorie na téma hledání dokonalosti; 17.30 mariánská pobožnost v kostele se slovem abatyše Francescy a varhanními improvizacemi Marka Čihaře; 19.30 nešpory v kostele. 

Pondělí: slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá u sv. Markéty v 18.00.

Sobota: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Probíhá nutná rekonstrukce ozvučení, stávající systém je pro pestrost života v našem kostele na pokraji svých možností. A současně instalujeme kamery pro pravidelný internetový přenos z baziliky, protože nás dlouhodobě o tuto službu žádáte. V průběhu pandemie jsme poskytli kvalitní video přenosy, které byly ale velmi náročné na přípravu a realizaci. Je tedy nutná nemalá investice. Podrobný popis projektu je k dispozici na našich internetových stránkách a vzadu v bazilice. Klášter přispěl 500 000Kč. Prosíme tedy o podporu a pomoc, je možné finančně přispět pouze na klášterní účet, protože bazilika je v majetku arciopatství. Č. klášterního účtu: 4917000/2700. Děkujeme za jakékoli dary!