Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka Panny Marie Královny.

Středa: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Večerní mše sv. za + arciopata Anastáze Opaska OSB (v den výročí úmrtí).

Čtvrtek: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků.

Sobota: památka sv. Moniky.

Od pondělí 29. srpna 2022 se navracíme do běžného pořadu bohoslužeb.

Blíží se začátek školního roku, prosíme rodiče, aby sledovali informace o výuce náboženství v naší farnosti. Je třeba vyplnit přihlášku pro své dítě a odevzdat nejpozději do 4. září 2022 v sakristii nebo ji pošlet elektronicky na adresu výuky náboženství. Přihlášky jsou vzadu v kostele na stránkách farnosti. Tak jsou také všechny potřebné a aktuální informace. Začátek výuky je 14. září 2022.

V neděli 4. září 2022 při mši svaté v 9.00 děti dostanou první památky na nedělní evangelium pro letošní pastorační rok.

V rámci probíhající rekonstrukce nebude fungovat ozvučení v pondělí a v úterý. Mše svaté samozřejmě zůstanou zachovány. Podrobný popis projektu je k dispozici na našich internetových stránkách a vzadu v bazilice. Klášter přispěl 500 000Kč. Prosíme tedy o podporu a pomoc, je možné finančně přispět pouze na klášterní účet, protože bazilika je v majetku arciopatství. Č. klášterního účtu: 4917000/2700. Děkujeme za jakékoli dary! 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha