Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od pondělí se navracíme do běžného pořadu bohoslužeb.

Pondělí: památka Umučení sv. Jana Křtitele. Po mši svaté se koná úklid kostela. Děkujeme těm, kdo mohou přijít pomoci.

Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté eucharistická adorace, v 19.45 modlitba breviáře a ve 20.30 požehnání.

Sobota: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Blíží se začátek školního roku, prosíme rodiče, aby sledovali informace o výuce náboženství v naší farnosti. Je třeba vyplnit přihlášku pro své dítě a odevzdat nejpozději do 4. září 2022 v sakristii nebo ji pošlete elektronicky na adresu výuky náboženství. Přihlášky jsou vzadu v kostele a na stránkách farnosti. Tam jsou také všechny potřebné a aktuální informace. Začátek výuky je 14. září 2022.

Neděle: mše svatá v 9.00 je zaměřena na děti, děti dostanou první památky na nedělní evangelium pro letošní pastorační rok.

Úterý 6. září 2022: v 19.00 setkání na Biblí ve Vojtěšce, pokračujeme v Horském kázání.

Středa: 7. září 2022: v 18.00 mše svatá za zemřelé manžele Josefa a Janu Hurtovi, naše farníky, kteří nás opustili oba v nedávné době.

V neděli 4. září 2022 vykonáme sbírku na rodinu v těžké životní situaci. Náhle zemřel tatínek tří malých dětí, patří do naší farnosti, bydlí na Petřinách. Dvě děti zde přistoupily nedávno k 1. svatému přijímání. Děkujeme za jakékoli dary a modlitby. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha