Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dívka, žena a matka, která dala v určený čas svůj život do služby každého z nás.

Maxmilián Kolbe, kněz, mučedník 

Muž, kněz, řeholník, vězeň v Osvětimi, který dal ve správný čas svůj život za život otce malých dětí… 

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou (Lk 1, 52 – 53)