Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Prostor baziliky sv. Markéty je po stránce akustické složitý. Z toho důvodu je třeba nemalého množství mikrofonů a pomocných zařízení. Stávající systém ozvučení kostela je na hranici únosného zatížení. V uplynulých letech docházelo k dílčímu doplňování a výměně nevyhovujících součástí. Poslední větší zásah proběhl v r. 2014. V posledních letech vyvstaly nové potřeby (zvláště problém pandemie), které stávající systém už není schopen kvalitně obsloužit. Cílem projektu je osazení nejnovější technologie, která ve složité akustice baziliky dovolí co nejkvalitnější poslech a instalaci takového kamerového systému pro internetový přenos, který bude kvalitní a zároveň i poslouží jako zabezpečovací monitorovací systém.

Ozvučení naší baziliky dlouhodobě spravuje firma Ozvučovací technika Vojtěch Pecka, Praha 4 (více o firmě: otvp.cz). Tato firma provedla v uplynulých letech potřebná měření a zvukové zkoušky. Naše bazilika dnes již vyžaduje stejný systém, který je instalován v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, nebo v bazilice na Velehradě. Firma OT Vojtěch Pecka například zajišťovala ozvučení nedávné návštěvy papeže Františka v bratislavské katedrále. 

Kamerový systém do naší baziliky bude instalovat firma Gregs s.r.o., Praha 6 (více o firmě: gregs.cz). Tato firma provedla v bazilice potřebné kamerové a zvukové zkoušky pro spolehlivou kompatibilitu audio a video systému. Firma Gregs se specializuje zvláště na zabezpečování objektů kamerovým systémem. Za firmou stojí kladné doporučení a zkušenosti našich farníků. 

Na internetu můžeme sledovat různou kvalitu přenosu bohoslužeb z kostelů po celém světě. Spolupráce těchto dvou firem nabízí kvalitní přenos bohoslužeb z naší baziliky. Tomu odpovídá i délka přípravy projektu a celkové finanční náklady.

Rozpočet – ozvučení 

1. fáze – 559 183Kč (řídící jednotka, 23 nových reproduktorů, instalace pro internetový přenos, pokládání kabelů, 1 nový mikrofon pro scholu, práce, doprava, zprovoznění).

2. fáze – 150 747Kč (ozvučení kůru – sbor, sólové nástroje; venkovní bezdrátové ozvučení – pro bohoslužby před bazilikou; práce, doprava, zprovoznění, úklid, instruktáž).

Rozpočet – video systém pro internetový přenos

Celková cena 602 850Kč (řídící jednotka – PC, monitor, obslužná zařízení; 4 pevné otočné kamery Full HD, SDI, HDMI, 30x ZOOM software, internet zabezpečení, kabeláž; práce, doprava, zprovoznění, úklid, instruktáž).

Časový harmonogram

Zahájení prací: 8. 8. 2022. Předání zakázky nejpozději: 31. 8. 2022. V průběhu prací bude do jisté míry omezen běžný pohyb po bazilice. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost. Sledujte průběžně další informace zde, nebo na internetových stránkách kláštera a farnosti.

Jak je možné finančně přispět?

Podobně jako s opravou střechy kostela prosíme o finanční pomoc, bez níž realizace projektu není možná. Je možné přispět bezhotovostně pouze na účet kláštera: 4917000/2700

Děkujeme za jakékoli finanční dary!     

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha