Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes je to sedm měsíců od zahájení ruské agrese na Ukrajině. Spojme se znovu v modlitbě za mír v Evropě a ve všech zemích, které sužuje válka a jakýkoli jiný konflikt. Nepropadněme zevšednění a jakési „normalizaci” po sedmi měsících bojů. S „normalizací” máme vlastní zkušenost po r. 1968 v Československu. Normalizace v historickém smyslu toho slova v našich dějinách má tu vlastnost, že působí velmi pozvolna, ale důsledně. Lhostejnost a nepozornost, jedny ze symptomů tzv. „normalizace,” je (také) téma například hlavního biblického textu této neděle (srov. Lk 16, 19 – 31). Nesmiřme se s jakoukoli válkou, bídou a ponížením člověka. Papež František upozorňuje, abychom nezapomínali na Ukrajinu, protože je to „ušlechtilý a mučený národ,” jak říká. Více ZDE. Nezvykejme si na další válečný konflikt ve světě jen proto, že se nás (zatím) bezprostředně tzv. „netýká.” To vše v kontextu blížícího se svátku a slavnosti sv. Václava, mučedník a oběť politických zápasů o moc a vliv. To vše ale také v modlitbě, a to především…