Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně vás zveme k programu při příležitosti připomenutí 15let varhan sv. Markéty v Břevnově. A nejen výročí varhan… Ať je další důvod k slavení překvapením!

1. října 2022 od 19.00 se koná varhanní koncert, kde budou účinkovat: Pavel Černý, Josef Kšica, Marek Čihař.

2. října 2022 poděkujeme za varhany při mši svaté od 9.00 v bazilice.