Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 30. září 2022 tomu bylo 15let od požehnání našich nových varhan. Včera večer proběhl koncert, jehož dobrovolné vstupné je věnované na opravy a údržbu. A dnes děkujeme mší svatou v 9.00 nejen za varhany… Děkujeme všem, kdo jste na našich varhanách jakkoli pracovali, pomáhali a finančně na ně přispěli. Každého 30. září je vždy mše svatá na úmysl za všechny dobrodince.

Úterý: památka sv. Františka z Assisi. Mysleme v modlitbě na papeže Františka, zvláště se modleme za dar zdraví.

Čtvrtek: památka sv. Bruna, kněze.

Pátek: památka Panny Marie Růžencové. Večer nebude obvyklá prvopáteční eucharistická adorace.

Neděle: slavnost Výročí posvěcení baziliky (9. října 1757, 265. výročí). Při mši svaté v 9.00 poděkujeme za 31let služby našeho sbormistra pana Adolfa Melichara. Celý příští víkend se bude konat tzv. Břevnovské posvícení, počítejme tedy se vším, co s tím souvisí.  

V úterý 11. října 2022 se koná v 19.00 ve Vojtěšce další setkání nad Biblí.

V neděli 16. října 2022 při mši svaté v 9.00 je připravena katecheze pro děti.  

Naše farní charita pořádá sbírku funkčních dioptrických brýlí pro humanitární pomoc v zemích třetího světa. Jsou určené těm, kdo si nové brýle nemohou dovolit. Brýle můžete odkládat do označené krabice na stole v zadní části kostela. Brýle, prosíme, noste zabalené v měkkém materiálu, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození. Děkujeme, že o této pomoci potřebným informujete i své blízké a známé.