Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Bratři františkáni si dnes připomenou 10let od blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků. Mše svatá u Panny Marie Sněžné začíná v 18.00 a bude ji přenášet Tv Noe.

Úterý: svátek sv. Lukáše, patrona lékařů. Pouť lékařů a zdravotníků do katedrály, mši svatou v 18.00 celebruje pomocný biskup Zdenek Wasserbauer.

Sobota: památka sv. Jana Pavla II, papeže. Zveme na Farní výlet Roztoky-Levý Hradec-Úholičky, asi 8km. Tato iniciativa vznikla teprve nedávno, kdo se chcete připojit, podrobnosti jako vždy na našich informačních místech.

Neděle: Den modliteb za misie. Mše svatá v 9.00 je zaměřena na děti.

Minulou neděli jsme poděkovali za 31let služby našeho sbormistra pana Adolfa Melichara. Děkujeme za jeho obětavost a vedení sboru po tak dlouhé období a přejeme Boží požehnání všude tam, kde bude působit.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha