Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za misie. Misijní neděli vždy slavíme v jarním termínu z důvodu příznivějšího počasí. Nicméně se připojíme v modlitbě za toto dílo církve. Mše svatá v 9.00 je zaměřena na děti.

Čtvrtek: v souvislosti se státním svátkem 28. října, resp. v předvečer státního svátku otec arcibiskup Jan zve na mši svatou Za vlast do katedrály, mše sv. začíná v 18.00.

Pátek: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Úterý: 1. listopadu 2021: slavnost Všech svatých, mše svaté v 7.00 a v 18.00. Po večerní mši svaté další Setkání nad Biblí ve Vojtěšce. 

Středa 2. listopadu 2021: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté v 7.00, 16.00 (v rámci výuky náboženství) a 18.00. Odpoledne v 15.00 pobožnost za zemřelé na našem hřbitově, začátek u hlavního kříže.

Využijme v okruhu těchto svátků příležitosti ke svátosti smíření.

Pondělí 7. listopadu 2022: nebude obvyklý úklid kostela, ale místo toho se pojďme pomodlit za mír ve světě a vše, co nám leží na srdci v rámci modlitby Taizé v 19.30.  

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha