Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: slavnost Všech svatých, zasvěcený svátek, tzn. pokud je to možné, máme se setkat při slavení eucharistie. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Po večerní mši svaté další Setkání nad Biblí ve Vojtěšce. Mše svatá na Bílé Hoře v 17.00.

Středa: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté v 7.00, 16.00 (v rámci výuky náboženství) a 18.00. Odpoledne v 15.00 modlitba za zemřelé na našem hřbitově, začátek u hlavního kříže. Mše svatá na Bílé Hoře v 17.00.  

Využijme v okruhu těchto svátků příležitosti ke svátosti smíření. 

Pátek: památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Je to zároveň první pátek v měsíci, po večerní mši svaté bude eucharistická adorace, v 19.45 společná modlitba kompletáře a ve 20.30 požehnání. 

Neděle: sestry benediktinky zvou na ekumenické nešpory k výročí bitvy na Bílé Hoře, modlitba začíná v 16.00 v kostele na Bílé Hoře. 

Pondělí 7. listopadu 2022: v 19.30 ses setkáme v bazilice k modlitbě za mír v rámci modlitby Taizé.

Neděle 13. listopadu 2022: (svátek sv. Anežky České) Po mši svaté v 9.00 se koná setkání lektorů. Pozvání pro všechny, kdo již při bohoslužbách se zapojují do lektorské služby i pro ty, kdo se nově chtějí zapojit. Služba lektora – čtení z Písma při mši svaté – je výsadou laiků a bez nich není možné slavit liturgii v náležité podobě. 

V úterý 15. listopadu 2022 začínají mše svaté zvláště pro seniory.

V těchto týdnech dochází k finálnímu vyladění ozvučení kostela po letošní rekonstrukci, prosíme o vaše postřehy a připomínky. V této souvislosti zvláště zveme na kurz pro lektory 13. listopadu 2022. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha