Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Modlitba v duchu komunity Taizé, večer chval, díků, proseb, ticha… V pondělí 7. listopadu 2022 v 19.30 v bazilice. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha