Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na další ze setkání nad Biblí – od 19:00 ve Vojtěšce. Pokračujeme v Matoušově evangeliu. Vlastní Bible a teplé oblečení výhodou:-)!