Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na další ze setkání nad Biblí – od 19:00 ve Vojtěšce. Pokračujeme v Matoušově evangeliu. Vlastní Bible a teplé oblečení výhodou:-)!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha