Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Je spojený s očekáváním. Jsme ještě vůbec plni očekávání? Nebo už nic nečekáme? V Adventu čekáme na Ježíše, který je Průvodcem naším životem. Připravme mu cestu, vyměňme podloží, zpevněme krajnice, co překáží, odhoďme, co chybí, hledejme… Možná nakonec zjistíme, že On, Průvodce čeká na nás…

Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách! (Iz 2, 1-5)