Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nový liturgický rok, na všechny bohoslužby můžete přinést adventní věnce k požehnání.

Česká televize vysílá dnes večer první Adventní koncert z našeho kláštera.

Po celý Advent zpíváme v 7.00 Staročeské roráty. 

Pondělí: Po večerní mši svaté následuje úklid našeho kostela.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory.

Středa: svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Pátek: první v měsíci, po mši svaté je příležitost k soukromé eucharistické adoraci, v 19.45 modlitba kompletáře a ve 20.30 požehnání.

Sobota: památka sv. Františka Xaverského, kněze.

V pondělí 5. prosince 2022 bude pro rodiny s dětmi setkání se sv. Mikulášem, v bazilice v 16.00. Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost všem informacím, které jsou na obvyklých místech.

V úterý 6. prosince 2022 v 19.00 ve Vojtěšce další setkání nad Biblí.

V pátek 9. prosince 2022 v 16.00 zde v bazilice se rozloučíme zádušní mší svatou s naším zesnulým farníkem Jiřím Šamonilem. Myslíme v modlitbě na celou rodinu a děkujeme všem, kdo rodině jakkoli pomáháte.

V neděli 11. prosince 2022: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. A po této mši svaté bude možno zakoupit výrobky z terapeutických dílen Domova svaté Rodiny na Petřinách a v Liboci. 

Adventní příprava v naší farnosti 

Naše letošní adventní příprava na Vánoce se nazývá ADVENT EUCHARISTIE, neboli Advent jako znovuobjevení eucharistie. Chceme se během čtyř adventních neděli zastavit nad prožíváním mše svaté. Advent eucharistie pro nás znamená Příchod eucharistie do našeho života, očekáváme narození Mesiáše, přišel, aby nám daroval sebe ve slově a pokrmu. I letošní příprava má svoji vizuální prezentaci. Tentokráte jsou to jednoduché čtyři piktogramy symbolizující čtyři části mše svaté. Vzadu v kostele můžeme vidět „čtyři brány.“ V každé z nich se nám „otevře“ jedna část eucharistie. První neděle nese téma – Nový čas/Příchod: Vstupní obřady. V první adventní bráně vidíme šípku – směr cesty. Přichází Kristus, nový čas, my přicházíme a začínáme slavit eucharistii, procházíme branou nového času, procházíme branou Adventu… 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha