Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Cecílie, mučednice, patronky liturgické hudby. V 15.00 mše svatá zaměřená na seniory. 

Středa: proběhne akce s názvem Červená středa. Chceme si připomenout všechny, kdo jsou pro své náboženské vyznání pronásledováni. Vizuálním symbolem je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.

Sobota: při večerní mši svaté v 18.00 požehnáme náš kostelní adventní věnec a otevřeme tak nový liturgický rok v naší farnosti. Po mši svaté se vracíme k tradici „Církevního silvestru“ – po mši svaté na faře. Přinesme občerstvení na společný stůl. Děkujeme. 

Neděle: I. neděle adventní, Nový liturgický rok, na všechny bohoslužby můžete přinést své vlastní adventní věnce k požehnání. Mše svatá v 9.00 bude pro rodiny s dětmi, přijmeme nové ministranty do služby u oltáře. 

Naše letošní adventní příprava na Vánoce bude zaměřena na slavení mše svaté. V Adventu chceme prohloubit společné slavení eucharistie.

V pondělí 5. prosince 2022 bude pro rodiny s dětmi setkání se sv. Mikulášem, v bazilice v 16.00. Prosíme rodiče, aby sledovali informace k této akci. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha