Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý Advent zpíváme v 7.00 Staročeské roráty. 

Pondělí: Po večerní mši svaté následuje úklid našeho kostela.

Pondělí: v 16.00 v bazilice setkání se sv. Mikulášem. Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost všem informacím, které jsou na obvyklých místech.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory. Večer mělo být setkání nad Biblí, ale z důvodu nemoci se konat nebude. 

Středa: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek: Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Doporučený svátek… 

Pátek: v 16.00 zde v bazilice se rozloučíme zádušní mší svatou s naším zesnulým farníkem Jiřím Šamonilem. Myslíme v modlitbě na celou rodinu a děkujeme všem, kdo rodině jakkoli pomáháte.

Neděle: Radostná/Gaudete. Mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. A po této mši svaté bude možno zakoupit výrobky z terapeutických dílen Domova svaté Rodiny na Petřinách a v Liboci. 

Dnes zahajujeme adventní charitativní sbírku pro lidi bez domova ve spolupráci s komunitou St´Egidio. Teplé oblečení: ponožky, čepice, rukavice, šály dávejme do papírové krabice vzadu pod stoly. Na 4. neděli adventní můžete nosit i cukroví, které bude při vánočním obědě pro potřebné v arcibiskupském paláci. 

Ze synodálního procesu v naší farnosti vyplývá potřeba otevřeného kostela pro veřejnost. Jedná se vždy o pátky odpoledne, prosíme ty, kdo by mohli pomoct hlídat kostel vždy 1h, ať se hlásí u Michaela Svobody, kontakt je vzadu v kostele na nástěnce. Děkujme. 

Naše letošní adventní příprava na Vánoce se nazývá ADVENT EUCHARISTIE, neboli Advent jako znovuobjevení eucharistie. Chceme se během čtyř adventních neděli zastavit nad prožíváním mše svaté. Advent eucharistie pro nás znamená Příchod eucharistie do našeho života, očekáváme narození Mesiáše, přišel, aby nám daroval sebe ve slově a pokrmu. I letošní příprava má svoji vizuální prezentaci. Tentokráte jsou to jednoduché čtyři piktogramy symbolizující čtyři části mše svaté. Vzadu v kostele můžeme vidět „čtyři brány.“ V každé z nich se nám „otevře“ jedna část eucharistie. Druhá neděle nese téma – Jan Křtitel/ Slovo: Bohoslužba slova. Ve druhé adventní bráně vidíme knihu, Bibli. Přichází Kristus mezi nás ve Slově. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha