Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po mši svaté v 9.00 bude možno zakoupit výrobky z terapeutických dílen Domova svaté Rodiny na Petřinách a v Liboci. 

Odpoledne v 15.00 v bazilice se koná hudební vystoupení žáků z varhanní třídy Pavla Saláka. 

Úterý: památka sv. Lucie, panny a mučednice. V 15.00 mše svatá pro seniory.

Středa: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Sobota: večerní mše svatá nebude z důvodu konání koncertu souboru Hradišťan.

Po celý Advent zpíváme v 7.00 Staročeské roráty. 

Probíhá adventní charitativní sbírka pro lidi bez domova ve spolupráci s komunitou St´Egidio. Teplé oblečení: ponožky, čepice, rukavice, šály dávejme do papírové krabice vzadu pod stoly. Na příští neděli můžete nosit i cukroví, které bude při vánočním obědě pro potřebné v arcibiskupském paláci. 

Naše letošní adventní příprava na Vánoce se nazývá ADVENT EUCHARISTIE, neboli Advent jako znovuobjevení eucharistie. Advent eucharistie pro nás znamená Příchod eucharistie do našeho života, očekáváme narození Mesiáše, přišel, aby nám daroval sebe ve slově a pokrmu. I letošní příprava má svoji vizuální prezentaci. Čtyři piktogramy symbolizující čtyři části mše svaté. Vzadu v kostele můžeme vidět „čtyři brány.“ V každé z nich se nám „otevře“ jedna část eucharistie. Třetí neděle – Radostná nese téma: „Co vidíte a slyšíte“ Bohoslužba oběti. Ve třetí adventní bráně vidíme stůl Beránkovy hostiny.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha