Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtým týdnem završujeme naši adventní přípravu na Vánoce: ADVENT EUCHARISTIE, neboli Advent jako znovuobjevení eucharistie. Čtyři neděle – „čtyři brány.“ V každé z nich se nám „otevřela“ jedna část eucharistie. Čtvrtá neděle – Znamení a poslání: Přijímání a Závěrečné obřady. Ve čtvrté adventní bráně vidíme opět směr, tentokráte k poslání a životu…

V posledním adventním týdnu zpíváme ráno v 7.00 Staročeské roráty.

Pořad všech bohoslužeb o Vánocích je na našich informačních místech. Zde pouze mimořádné informace:

Štědrý den: mše svatá v 16.00 pro rodiny s dětmi. Ve 24.00 Půlnoční mše svatá.

Slavnost Narození Páně: Mše svaté v 8.00, v 10.00 a v 18.00.

29. prosince 2022: mše svatá v 18.00 s Českou mší vánoční J. J. Ryby.

30. prosince 2022: Svátek sv. Rodiny, mše svaté s obnovou manželských slibů.

31. prosince 2022: mše svatá v 16.00 na poděkování za uplynulý rok.

Slavnost Matky Boží Panny Marie: mše svaté v 8.00, 10.00 a v 18.00 (doprovázená chrámovým sborem).

6. ledna 2023: před večerní mší svatou Tříkrálový průvod a Tříkrálová sbírka.

Mezi svátky otevíráme kostel. Prosíme o pomoc s dozorem v bazilice. V sakristii je rozpis jednotlivých hodin. Děkujeme za pomoc. 

Probíhá adventní charitativní sbírka pro lidi bez domova ve spolupráci s komunitou St´Egidio. Teplé oblečení: ponožky, čepice, rukavice, šály dávejme do papírové krabice vzadu pod stoly. Nejpozději do středy 21. prosince 2022. 

Dnes vyhlašujeme sbírku nazvanou Svíčky pro Ukrajinu – „okopové svíčky.“ Jedná se o pomoc pro mrazy sužované vojáky a všechny, kdo jim pomáhají. Co sbíráme? Svíce, nedopalky svíci a plechové konzervy spíš nižší běžné velikosti. Z tohoto se vyrábějí tzv. okopové svíce. Je to iniciativa jedné naší farnice. Jak se svíce dostanou na Ukrajinu? Např. prostřednictvím Projektu Fénix a Team4Ukraine.

Podrobné informace ke všemu dění na obvyklých místech.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha