Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle oktávu vánočního: mše svatá v 18.00 doprovázená naším chrámovým sborem.

Pondělí: po večerní mši svaté bude pravidelný úklid našeho kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory, v 19.00 setkání nad Biblí ve Vojtěšce.

Středa: večerní mše svatá za + P. Jana Kohla OSB, působil v naší farnosti (10. výročí úmrtí). V 19.00 Novoroční koncert pořádaný Spolkem břevnovských živnostníků. Varhany: Marek Čihař, Pěvecký a flétnový sbor ZŠ Marjánka.

Čtvrtek: v 9.30 pohřeb emeritního papeže Benedikta XVI. na Svatopetrském náměstí.

Pátek: slavnost Zjevení Páně. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Na Bílé Hoře mše svatá v 17.00. Před večerní mší svatou v 17.30 připravily rodiny z naší farnosti Tříkrálový průvod se zpíváním koled, začínáme u vstupní brány do areálu kláštera. Jako každý rok i letos se připojujeme k charitativní Tříkrálové sbírce, na kterou můžeme přispět i v sobotu po večerní mši svaté a v neděli po všech bohoslužbách. Tento pátek je prvním v měsíci, příležitost k eucharistické adoraci bude v 19.30, ve 20.30 požehnání.

Neděle: svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční.

V úterý 10. ledna 2023 se koná v 19.00 v Sýpce přednáška Daniela Korteho o stále aktuálním díle Erasma Roterdamského, které se nazývá: O výchově křesťanského vladaře.

V sobotu 14. ledna 2023: 1030. výročí posvěcení našeho kláštera. Mše svatá bude pouze v 18.00. 

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do adventní charitativní sbírky pro lidi bez domova. V pátek jsme odevzdali oblečení a cukroví komunitě St´Egidio.

Pokračujeme ve sbírce Svíčky pro Ukrajinu – „okopové svíčky.“ Jedná se o pomoc pro mrazy sužované vojáky a všechny, kdo jim pomáhají. Co sbíráme? Svíce, nedopalky svíci a plechové konzervy spíš nižší běžné velikosti. Z tohoto se vyrábějí tzv. okopové svíce. To vše můžeme odkládat do krabice vzadu v bazilice. 

Podrobné informace ke všemu dění na obvyklých místech.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha