Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše svaté jako obvykle v neděli.

Úterý: svátek sv. Jana, evangelisty. Mše svaté s žehnáním vína, můžeme přinést vlastní víno k požehnání, klademe na boční oltář sv. Vojtěcha. Mše svatá na Bílé Hoře v 17.00.

Čtvrtek: mše svatá v 18.00 s Českou mší vánoční J. J. Ryby.

Pátek: svátek sv. Rodiny, mše svaté s obnovou manželských slibů. Mše svatá na Bílé Hoře v 17.00.

Sobota: mše svaté na poděkování za uplynulý občanský rok v 7.00 a v 16.00, na Bílé Hoře v 17.00.

Neděle oktávu vánočního: slavnost Matky Boží Panny Marie: mše svaté v 8.00, 10.00. Mše svatá v 18.00 doprovázená naším chrámovým sborem.

3. ledna 2023: v 19.00 setkání nad Biblí ve Vojtěšce.

4. ledna 2023: v 19.00 Novoroční koncert pořádaný Spolkem břevnovských živnostníků. Varhany: Marek Čihař, Pěvecký a flétnový sbor ZŠ Marjánka.

6. ledna 2023: slavnost Zjevení Páně. Před večerní mší svatou v 17.30 Tříkrálový průvod, začínáme u vstupní brány. Také bude možnost přispět do Tříkrálové sbírky.

Mezi svátky otevíráme kostel. Prosíme o pomoc s dozorem v bazilice. V sakristii je rozpis jednotlivých hodin. Děkujeme za pomoc. 

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do adventní charitativní sbírky pro lidi bez domova. V pátek jsme odevzdali oblečení a cukroví komunitě St´Egidio.   

Pokračujeme ve sbírce Svíčky pro Ukrajinu – „okopové svíčky.“ Jedná se o pomoc pro mrazy sužované vojáky a všechny, kdo jim pomáhají. Co sbíráme? Svíce, nedopalky svíci a plechové konzervy spíš nižší běžné velikosti. Z tohoto se vyrábějí tzv. okopové svíce. Je to iniciativa jedné naší farnice. To vše můžeme odkládat do krabice vzadu v bazilice.  

Podrobné informace ke všemu dění na obvyklých místech.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha