Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Prosincové setkání nad Matoušovým evangeliem se z důvodu nemoci nekoná, sejdeme se opět v úterý 3. 1. 2023.