Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na Tříkrálový průvod se zpěvy koled, který se uskuteční v pátek 6. 1. 2023 od 17:30, tedy před večerní mší svatou. Sraz u brány kláštera a společně poputujeme až branám kostela. Co s sebou? Lucerničky či baterky, abyste lépe viděli do zpěvníčků! Vítáni okostýmovaní pastýři či ovečky! Na závěr se připojíme k Tříkrálové sbírce.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha