Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na Tříkrálový průvod se zpěvy koled, který se uskuteční v pátek 6. 1. 2023 od 17:30, tedy před večerní mší svatou. Sraz u brány kláštera a společně poputujeme až branám kostela. Co s sebou? Lucerničky či baterky, abyste lépe viděli do zpěvníčků! Vítáni okostýmovaní pastýři či ovečky! Na závěr se připojíme k Tříkrálové sbírce.