Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

BOHOSLUŽBY DOBY VÁNOČNÍ 2022/2023

V BAZILICE SV. MARKÉTY A NA BÍLÉ HOŘE

SOBOTA 24. PROSINCE – ŠTĚDRÝ DEN

7.00 adventní mše svatá v bazilice sv. Markéty

16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně v bazilice sv. Markéty, zvláště pro rodiny s dětmi

(Bazilika bude otevřena od 15.30.)

16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně na Bílé Hoře zvláště pro rodiny s dětmi

24.00 půlnoční mše svatá v bazilice sv. Markéty se zpěvem koled

(Bazilika bude otevřena ve 23.30.)

24.00 půlnoční mše svatá na Bílé Hoře se zpěvem koled

NEDĚLE 25. PROSINCE – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

8.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty

10.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty

PONDĚLÍ 26. PROSINCE – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

7.30 mše svatá v bazilice sv. Markéty

9.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty

ÚTERÝ 27. PROSINCE – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY

7.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty – s žehnáním vína

15.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty – pro seniory

17.00 mše svatá na Bílé Hoře – s žehnáním vína

18.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty – s žehnáním vína

STŘEDA 28. PROSINCE – SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ

Mše svaté v bazilice sv. Markéty v 7.00 a 18.00.

ČTVRTEK 29. PROSINCE – PÁTÝ DEN V OKTÁVU PÁNĚ

7.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty

18.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty – Českou mší vánoční J. J. Ryby

(Obvyklá mše svatá na Bílé Hoře ve čtvrtek nebude.)

PÁTEK 30. PROSINCE – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

7.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty – s obnovou manželských slibů

17.00 mše svatá na Bílé Hoře – s obnovou manželských slibů

18.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty – s obnovou manželských slibů

SOBOTA 31. PROSINCE 2022 – ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO ROKU

7.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty na poděkování za uplynulý rok

16.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty na poděkování za uplynulý rok – Te Deum

17.00 mše svatá na Bílé Hoře na poděkování za uplynulý rok

NEDĚLE 1. LEDNA 2023 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

8.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty

10.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty s doprovodem chrámového sboru

PONDĚLÍ 2. – ČTVRTEK 5. LEDNA 2023

Mše svaté v bazilice sv. Markéty podle obvyklého rozvrhu.

PÁTEK 6. LEDNA 2023 – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

7.00 mše svatá v bazilice sv. Markéty – s žehnáním vody, křídy a kadidla (příp. zlata)

17.00 mše svatá na Bílé Hoře – s žehnáním vody, křídy a kadidla

17.30 Tříkrálový průvod se zpěvem koled; začátek u hlavní brány kláštera

18.00 mše svatá v bazilice – s žehnáním vody, křídy a kadidla (příp. zlata)

Od 19.30 do 20.30 v bazilice eucharistická adorace (první pátek v měsíci).
(V tuto dobu není dovolena prohlídka baziliky.)

SOBOTA 7. LEDNA 2023

Mše svaté v bazilice sv. Markéty podle obvyklého rozvrhu.

NEDĚLE 8. LEDNA 2023 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Mše svaté v bazilice v 7.30, 9.00 a 18.00; na Bílé Hoře v 11.00.

(KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ)

Kromě výše uvedených časů bohoslužeb bude bazilika sv. Markéty také otevřená:

25. a 26. prosince 2022 od 13.00 do 17.30; 27. prosince od 15.30 do 17.30; 28. až 30. prosince od 14.00 do 17.30; 31. prosince 2022 od 13.00 do 16.00; 1. ledna 2023 od 13.00 do 17.30; 6. ledna od 14.00 do 17.30; 7. a 8. ledna od 13.00 do 17.30.

Poutní areál na Bílé Hoře bude otevřený každý den oktávu vánočního od 10.00 do 18.30; betlém v rohové kapli sv. Václava bude veřejnosti přístupný: 25.12, 26.12, 31.12., 1. ledna a 6. až 8. ledna 2023 vždy mezi 10.30 – 18.30.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha